Otok Vis je najudaljeniji veći otok u grupi srednjodalmatinskih otoka. Udaljen je 45 km od kopna, a od Hvara ga dijeli 18 km širok Viški kanal. Površine je 90,3 km2 dok je površina Viškog arhipelaga ( Palagruža, Biševo, Sv Andrija, Budihovac, Jabuka, Brusnik…) oko 103 km2 po ćemu je Vis najveća općina u Hrvatskoj. Najviši vrh otoka je Hum (587 m).

Kao što se vidi na karti Vis svojim položajem predstavlja pravu izoliranu oazu od civilizacije i modernog svijeta. Dužina obale Visa je oko 77 km. Otok Vis pripada Jadranskom tipu mediteranske klime vrućih i suhih ljeta te blagih i vlažnih zima. Veoma je bogat biljnom vegetacijom, uz Lastovo i Mljet jedan je od najzelenijih otoka. More oko Viškog arhipelaga bogato je bijelom i plavom ribom kao i glavovnošcima, školjkašima te najrazličitijim algama. Prosječna ljetna temperatura je 24° C, a zimska 9° C. U toku ljeta padne oko 40 mm kiše.

Vis je danas ekološki čista zona bogata ribom i jastozima…Tu redovito susrećemo dupine u pratnji brodova. U moru oko Sveca i Brusnika obitava i Sredozemna medvjedica, zaštićena vrsta jedinog tuljana Sredozemlja.