Marko: +385 91 526 92 86

Ivo: +385 91 586 29 03

info@vis-apartment.com

 

Opći uvjeti

  • nakon dolaska molimo vas da nam date vaše dokumente na uvid kako bi vas prijavili turističkom uredu što je naša obaveza.
  • rezervacija se smatra važećom nakon uplate akontacije od  30 % na naš račun.
  • uplaćena akontacija se smatra kaparom i prihvatom naše ponude i općih uvjeta.
  • ukoliko gosti odustanu od rezervacije smještaja, uplaćena akontacija/kapara se ne vraća!
  • ostatak od ukupnog iznosa za smještaj nakon uplate akontacije plaća se u roku 12 sati nakon dolaska!
  • ukoliko gosti žele skratiti svoj boravak uplaćeni novac se ne vraća!
  • nakon što nam se javite e-mail-om s upitom , dogovorit ćemo se o svim pojedinostima i poslati službenu ponudu.